پنجشنبه 30 آبان 1398
En
logo
  برچسب شده با

بازنیوز

حصارکشی و امنیت مرزی در دستور کار سفر احتمالی «عمران‌خان» به تهران

مطالب/ حصارکشی و امنیت مرزی در دستور کار سفر احتمالی «عمران‌خان» به تهران

                           
      حصارکشی و امنیت مرزی در دستور کار سفر احتمالی «عمران‌خان» به تهران طرح حصارکشی نوار مرزی پاکستان و ایران توسط مقامات نظامی پاکستان به دولت این کشور پیشنهاد شده بود و اکنون دولت و ارتش پاکستان مصمم به اجرای این طرح هستند.
چهارشنبه 21 فروردين 1398