جمعه 22 آذر 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با کانون خبرگان کشاورزی

رفع مشکلات گاوخونی بدون مدیریت هوشمندانه یک توهم شیرین است

مطالب/ رفع مشکلات گاوخونی بدون مدیریت هوشمندانه یک توهم شیرین است

                           
      رفع مشکلات گاوخونی بدون مدیریت هوشمندانه یک توهم شیرین است اصفهان-مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: بنیادی‌ترین موضوع دخیل درمشکلات حوضه زاینده‌رود و گاوخونی عدم مدیریت صحیح است که بدون توجه به این امر رفع مشکلات این حوضه توهمی شیرین است.


شنبه 1 آبان 1395