جمعه 27 دي 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با مبارزه انتخاباتی

اظهارات و ادعاهای کلینتون و ترامپ در مورد ایران و منطقه

مطالب/ اظهارات و ادعاهای کلینتون و ترامپ در مورد ایران و منطقه

                           
      اظهارات و ادعاهای کلینتون و ترامپ در مورد ایران و منطقه نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در آخرین مناظره انتخاباتی خود در بخش سیاست خارجی بارها دیدگاهها و سیاست های آمریکا در منطقه را از جمله در عراق و سوریه را مورد حملات شدید قرار دادند. ترامپ دراین زمینه گفت که به علت اشتباهات کلینتون و اوباما ، ایران برنده بزرگ در عراق خواهد بود.

پنجشنبه 29 مهر 1395