جمعه 22 آذر 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با احیای واحدهای تولیدی

۸۸۰۰ میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

مطالب/ ۸۸۰۰ میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

                           
      ۸۸۰۰ میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد مجموعه گزارش های منتشر شده و البته توضیحات رئیس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که در جریان طرح احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکنون ۸۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد پرداخت شده است.


يکشنبه 25 مهر 1395