جمعه 27 دي 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با اتحادیه دامداران استان

 قلمکاری: هم افزایی و تعامل ، شاه کلید حل مشکلات دامداران است

مطالب/ قلمکاری: هم افزایی و تعامل ، شاه کلید حل مشکلات دامداران است

                           
       قلمکاری: هم افزایی و تعامل ، شاه کلید حل مشکلات دامداران است دومین نشست هم اندیشی کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی با اتحادیه ی دامداران استان اصفهان برگزار شد.

دوشنبه 15 شهريور 1395