جمعه 22 آذر 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با بهمن عبدالهی

تاسیس بانک غیردولتی تعاون تا پایان سال

مطالب/ تاسیس بانک غیردولتی تعاون تا پایان سال

                           
      تاسیس بانک غیردولتی تعاون تا پایان سال رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید: امیدوار است که تا قبل از پایان سال تاسیس بانک غیردولتی تعاون اتفاق بیفتد و سهم تعاونی‌ها در بازار پولی و بانکی افزایش پیدا کند.
دوشنبه 19 مهر 1395