جمعه 27 دي 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با مدرسه تجارت

اصفهان به مدرسه تجارت نیاز دارد

مطالب/ اصفهان به مدرسه تجارت نیاز دارد

                           
      اصفهان به مدرسه تجارت نیاز دارد رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اصفهان با داشتن ظرفیت های تجاری و تولیدی به مدرسه تجارت (Business School ) نیاز دارد.

يکشنبه 18 مهر 1395