جمعه 27 دي 1398
En
logo
  برچسب شده با

برچسب شده با بخش خدمات

 صنعت کشور با نرخ سودبالا نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد

مطالب/ صنعت کشور با نرخ سودبالا نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد

                           
       صنعت کشور با نرخ سودبالا نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد باوجود کاهش سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن اما صنعتگران معتقدند سودهای بالای بانکی منجر به ورشکستگی برخی واحدهای صنعتی شده است.
سه شنبه 21 دي 1395