سه شنبه 19 آذر 1398
En
logo
تاریخ : شنبه 16 ارديبهشت 1396
کد 9389

تجلیل از فولاد مبارکه در مراسم نخستین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

مراسم نخستین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در محل وزارت راه و شهرسازی تهران برگزار شد و پس از ارزیابی از ۱۶۳ بنگاه اقتصادی، از شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی پیشگام در عرصه مسئولیت پذیری اجتماعی با اهدای جایزه قدردانی شد.
در این مراسم محمدرضا تابش نماینده مجلس اظهار کرد: مفهوم توسعه پایدار از سال ۲۰۱۵ تغییر کرد و در مفهوم جدید سه مؤلفه رشد اقتصادی، عدالت در جامعه و حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار جز با ایفای مسئولیت اجتماعی افراد و بنگاه ها محقق نمیشود که البته باید مشوقهای لازم برای بنگاه ها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه های اقتصادی با فعالیت های مسئولانه خود میتوانند در مبارزه با فقر نقش مهمی ایفا کنند.

در همین خصوص معاون ناشران و اعضای بورس تهران افزود: با نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی فضای کسبوکار بهبود مییابد.

روح الله حسینی گفت: در شرایطی که بنگاه های اقتصادی فعالیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی هدفمندی داشته باشند، منافع سهامداران و ذینفعان تأمین میشود.

وی گفت: در حال حاضر باید در راستای کمی سازی مسئولیت اجتماعی در بین بنگاه های اقتصادی گام برداریم، همانطور که در کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است.

حسینی تأکید کرد: مدیریت محدود در بنگاه های اقتصادی باید به راهبری مشارکتی تبدیل شود.