جمعه 27 دي 1398
En
logo
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
کد 27773

 مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان برگزار می شود

 مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان روز دوشنبه 4 آذر در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود
   مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان روز دوشنبه 4 آذر در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
گفتنی است در این جلسه گزارش سالیانه هیات مدیره و بازرس،بررسی و تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان، تعیین حق عضویت و ورودیه و همچنین تعیین روزنامه کثیرالانتشار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
شایان ذکر است تعداد 20 تشکل رسمی در اتاق بازرگانی اصفهان  به ثبت رسیدند.