جمعه 27 دي 1398
En
logo
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
کد 27746

مدیرجهادکشاورزی گلپایگان:

برداشت 500 کیلوگرم زعفران از زمین‌های گلپایگان

   برای 300 متر گلخانه پروانه کشت صادر و برای ایجاد 2 هزار متر وام پرداخت می‌شود؛ چون هر هکتار گلخانه 10 شغل ایجاد می‌کند

مدیرجهادکشاورزی گلپایگان با اشاره به محصولات برداشت شده در این شهرستان گفت: امسال از سطح 40 هکتار زمین زیر کشت زعفران 500 کیلو زعفران و از 30 هکتار سطح زیر کشت درخت پسته 30 تن پسته برداشت شده است.
 
به گزارش خبرگزاری فارس حیدرعلی گل‌محمدی در گفتگویی با بیان اینکه کشت دانه‌های روغنی سیاست وزارت جهاد کشاورزی با هدف قطع واردات روغن خوراکی است، اظهار کرد: سهم شهرستان برای کشت محصول کلزا یک هزار هکتار است که 110 هکتار کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان افزود: گلپایگان با سطح زیر کشت 110 هکتار محصول کلزا سومین شهر استان است اما کمتر از سهمیه کشت شده است.
گل‌محمدی عنوان کرد: هدف وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یک درصد زمین‌های کشاورزی هر شهرستانی به کشت دانه روغنی کلزاست اما کشت این محصول کشاورزان مدیریت نیاز دارد و به همین دلیل است که کشاورزان کمتر استقبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه 20 درصد تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور با کشت دانه‌های روغنی و 80 درصد آن وارد می‌شود، گفت: در کل استان سهم کشت کلزا 12 هزار هکتار است که فقط 700 هکتار محصول سویا کشت می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه تا سه ماه آینده باید سبزی و صیفی‌جات در گلخانه کشت شود، اظهار کرد: آب مورد نیاز محصولات گلخانه‌ کمتر از کشت در زمین زراعی است و از طرفی عملکرد بالایی دارد.
گل‌محمدی افزود: سهم گلپایگان در احداث گلخانه‌ای 28 هکتار است اما با احداث 30 هکتار موافقت شده است. دولت قانون و ضوابط ایجاد گلخانه‌ها را تسهیل کرده و شرایط به‌گونه‌ای است که برای 300 متر گلخانه پروانه کشت صادر و برای ایجاد 2 هزار متر وام پرداخت می‌شود؛ چون هر هکتار گلخانه 10 شغل ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه امسال از سطح 1200 هکتار محصولات گلخانه‌ای 5 هزار و 500 تن محصول برداشت شده است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری20 هکتار زمین کشاورزی خریداری کرده و در حال احداث گلخانه صیفی‌جات است که اشتغالزایی 200 نفر را به همراه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان تصریح کرد: محصول تنباکو در قراردادی بین کشاورزان با شرکت دخانیات کشت می‌شود اما امسال بیش از تکلیف محصول تنباکو در شهرستان کشت شده است؛ البته تولید تنباکو از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.