جمعه 22 آذر 1398
En
logo
تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398
کد 27727

مدیر جهاد کشاورزی فریدن

آغاز برداشت زعفران از 35 هکتار مزارع شهرستان فریدن

امسال10هکتار به سطح زیرکشت این محصول در فریدن اضافه شده است

مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: برداشت زعفران از 35 هکتار از مزارع شهرستان فریدن آغاز شده است.
 
به گزارش ایلنا حسن احمدی شاپور آبادی مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: متوسط برداشت زعفران از هر هکتار 4 کیلوگرم است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از140کیلوگرم زعفران به ارزش 9 میلیارد و 800 میلیون ریال از مزارع فریدن برداشت شود.
احمدی شاپور آبادی افزود: با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز آبی کمی دارد و صرفه اقتصادی آن بالاست، امسال10هکتار به سطح زیرکشت این محصول اضافه شده که نسبت به پارسال 28درصد رشد داشته است