شنبه 16 آذر 1398
En
logo
تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398
کد 27706

به همت انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

نشست هم اندیشی متخصصان ارزیابی جایزه تعالی بازرگانی در  اصفهان برگزار می شود  

جایزه تعالی بازرگانی،طرح جامعی برای ایجاد،بهسازی و توسعه زیر ساخت های علمی و کاربردی و به کارگیری آنها در واحد بازرگانی بنگاه های اقتصادی با رویکردی صادرات محور طراحی و تدوین شده است
 

نشست هم اندیشی متخصصان ارزیابی جایزه تعالی بازرگانی به همت انجمن شرکت های دانش بنیان استان  و اتاق بازرگانی سه شنبه 14 آبان در ساختمان شماره 2 اتاق اصفهان  برگزار می شود.
جایزه تعالی بازرگانی طرح جامعی برای ایجاد، بهسازی و توسعه زیر ساخت های علمی و کاربردی و به کارگیری آنها در واحد بازرگانی بنگاه های اقتصادی با رویکردی صادرات محور طراحی و تدوین شده است .
در این نشست راهکارهای پیاده سازی مدل تعالی بازرگانی در سطح بنگاه های اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی و  استادان دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذکر است که مدل تعالی بازرگانی با  تلاش مشترک انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان و اتاق بازرگانی و با همفکری استادان دانشگاه پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان، مدیران بازرگانی فعال در بخش خصوصی،مشاوران تخصصی حوزه بازرگانی و همراهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و کارگروه تخصصی توسعه صادرات استان تدوین شده است.