پنجشنبه 25 مهر 1398
En
logo
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398
کد 27641

مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات:

​​​​​​​ وضع عوارض بر صادرات گوشت مرغ

عوارض صادرات برای هر کیلو گوشت مرغ مبلغ 50 هزار ریال تعیین شده است.
 
 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت  گفت: براساس مصوبه مورخ  28 مرداد 98  کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار  عوارض صادرات برای هر کیلو گوشت مرغ مبلغ 50 هزار ریال تعیین شده است.
سعید عباسپور درخصوص مهلت قابلیت اجرایی این مصوبه تصریح کرد: بر اساس  بند هفت دستورالعمل مدیریت صادرات، تصمیمات کارگروه مذکور در گمرکات اجرایی کشور یک ماه پس از ابلاغ قابلیت اجرایی داشته و پس از اتمام مهلت مقرر  صادرکنندگان اقلام مذکور مشمول ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نخواهند بود.