يکشنبه 6 بهمن 1398
En
logo
تاریخ : شنبه 24 فروردين 1398
کد 27222

رئیس انجمن متخصصان داخلی

افزایش «تعرفه‌های پزشکی» موجب متضرر شدن بیمارستان‌های دولتی می‌شود

رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان اینکه افزایش تعرفه ها با توجه افزایش تورم نسبت به سال گذشته 10 تا 20 درصد کمتر شده‌ است ، گفت: وضعیت تعرفه ضرر زیادی به بیمارستان‌های دولتی خواهد زد و بدهکاری آنها را بیشتر از سال قبل خواهد کرد.
به گزارش بازنیوز به نقل از فارس؛ ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی،‌درباره «افزایش تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی»، اظهار داشت: با توجه به تورم موجود نسبت به سال گذشته تعرفه‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر شده‌ است؛ آن هم به  این دلیل که برای نمونه اگر تورم را عدد یک در نظر بگیریم، اکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد این عدد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: وضعیت تعرفه ضرر زیادی به بیمارستان‌های دولتی خواهد زد و وضعیت بدهکاری آنها را بیشتر از سال قبل خواهد کرد؛ به این دلیل که این مراکز نیز با همین اعداد و ارقام موجود فعلیت کرده و می‌گذرانند.
رئیس انجمن متخصصان داخلی یادآو شد:‌ بیمارستان‌های درجه ۳ و ۴ که با دفترچه بیمه خالص فعالیت می‌کنند قادر نخواهند بود مخارج خود را تامین کنند؛ بنابراین تعرفه پزشکی نسبت به سال قبل اگر ۱۰ درصد اضافه شده باشد با توجه به تورم سال گذشته، باید گفت ۱۰ تا ۲۰ درصد کم شده است.